What’s in it for me?

oktober 22, 2009

Den senaste tiden har jag dagligen gått förbi busskurerna i Malmö och mötts av kampanjen för Hansa:  ”Någon måste vara först”. Jag har funderat på hur man har resonerat på byrån som kommit fram till det här ”kreativa” resultatet. Vad tänkte man på? Har man försökt att lära malmöborna att den som är först på något område också intar första positionen i målgruppens ögon? Eller tycker man att det är en så stor fördel att Hansa möjligen var den första köpcentrat i Malmö? Hur som helst så har man fullständigt glömt bort kunden. Vad ger det mig att Hansa var först? Alla andra köpecentra kom senare och är därmed modernare och ”uppgraderade” jämfört med Hansa. Det måste väl finnas något budskap som bättre fångar målgruppens uppmärksamhet. Mobilia går i alla fall ut och menar att man ligger centralt i stan. Entré kör med kändis och mycket färg och glädje. Hansas kampanj består bara av en tom, innehållslös text utan vare sig glädje, humor eller ett löfte som får mig intresserad. Och inte heller något i layouten som får mig att stanna upp – inget ansikte, inga ögon, inga färger, ingen glädje. Totalt ointressant och bortkastade pengar.

Kommentera